Nyanlända kan förlora ersättning

Nyanlända kan förlora ersättning om de inte lär sig svenska