Hennes barn mördades för tio år sedan

Emma Jarnestig berättar om när hon förlorade sina barn i de uppmärksammade Arbogamorden