Kent Ekeroth: Media har utmålat mig som ett problem

Så kommenterar han petningen från SD:s riksdagslista.