"Antingen ligger vi med andra eller skiljer oss"

Katrin Zytomierskas hårda dom över relationen med Bingo Rimér