Grip: "Det ställs på sin spets"

Grip: "Det ställs på sin spets"