Här genomskådas politikersvaret

Anders Lindberg börjar skratta när ministern slingrar sig