Polisens Kalla fall-grupp: ”Tiden kan vara en fördel"

Mats Pettersson, gruppchef för polisens Kalla fall-grupp i Stockholms län, berättar om deras arbete.