Därför ska du ha höns i din trädgård

Anette Sievers, hönsägare: ”Jag har ett intresse för att leva mer klimatsmart"