Ska barnet sitta vänd framåt eller bakåt?

Ska barnet sitta vänd framåt eller bakåt?