Ska barnet sitta vänd framåt eller bakåt?

Viktiga skillnaden – så vet du