Caroline Szyber (KD): ”Det är olagligt att gifta sig med barn”

Socialstyrelsens broschyr ”Information till dig som är gift med ett barn” väcker kritik på Twitter. ”Eftersom barn under 15 år har en absolut rätt till skydd mot sexuella handlingar är det olämpligt att ni bor tillsammans”, står det i foldern. – För glättigt och för svensk-byråkratiskt. Som om det vore CSN eller vaccination. Och var är ordet fängelse? skriver Tobias Billström (M) på Twitter.