Förhöjd lavinrisk i fjällvärlden

Troligt att människor utlöser laviner