Här letar Missing People efter försvunna turnéledaren

Missing People gick skallgång för att leta efter fynd som kan kopplas till Lennart ”Lelle” Hildebrand som försvann för nästan 20 år sedan.