Därför splittrar frågan om snabbtågen regeringen

Frågan om hur höghastighetstågen ska betalas splittrar regeringen.