Den mörka sidan av svensk fotboll

Olof Lundh har grävt i den svenska fotbollen för att lyfta fram det man sällan vill prata om.