Bilistens beslut får katastrofala följder

Lastbilarna välter efter ogenomtänkta draget