Krisen i Svenska Akademien – en sammanfattning

Svenska Akademien genomgår den största krisen för Akademien i modern historia. Det här har hänt.