Hur Facebook-kompetenta är våra politiker?

Reaktioner efter Mark Zuckerbergs utfrågning inför kongressen