Så används skuggprofiler på Facebook

Fenomenet används även över icke-användare