Här tvingas Patrik Sjöberg avbryta – för att uppsöka läkarvård

Patrik Sjöberg måste avbryta sitt deltagande i Farmen VIP för att uppsöka läkarvård.