Det piloten gör sätter skräck i omvärlden

Visar kapaciteten hos ryska superplanet