Skrämmer världen med superplanet

Ryska planet visades upp under en övning.