Här målar de över jättepenisen: ”De hade sprayburkar”

Tillståndet borta - därför målas jättepenisen över. Aftonbladets fotograf P-O Sännås filmade målandet.