Här reagerar Filp Hammar starkt på Gardells kommentar

”Han blir på riktigt sårad här”