Svenska Akademiens nya besked: ”Kulturprofilens beteende inte allmänt känt i Akademien”

Svenska Akademien lämnar nu över sin advokatutredning till rättsvårdande myndigheter