Unik bild vid begravning av Bush

Med Donald Trump deltog inte