Filmar fallet med sin selfepinne

”Så här ska man inte åka ner för en svart backe"