Vårens största trafikfaror

Se upp när du tar en eftermiddagstur i solskenet - våren för med sig trafikfaror.