Upprörande kampanj mot ny sexköpslag i Frankrike

”Ett mästerverk i sexism”