George Bush den äldre på intensivvårdsavdelningen

Bara en dag efter begravningen av hans fru Barbara