200 sekunder: Mask i fisk

Robert Aschberg granskar fiskeindustrin på 200 sekunder