Därför har (S) retorik hårdnat

Inställningen till migration har hårdnat inom Socialdemokraterna, men kommer de tjäna på en tuffare retorik?