”Jag ligger bakom flera aborter”

Rädslan för att bilda familj har följt Liam Norberg – men nu har han ändrat sig