Krisen i Svenska Akademien: Detta har hänt

Svenska Akademien genomgår sin värsta kris i modern historia