Polismyndighetens behandling av personuppgifter är olaglig

Nämnden följer nu upp ärendet med en granskning