Sex gripna efter misshandel

Nu utreds om misshandlade kvinnan kidnappats