Böneutrop tillåts i Växjö

Polisen har fattat beslut om omdiskuterade frågan