Sjukt klimat – en artikelserie om hotet mot vår värld

Sjukt klimat: En serie om hotet mot vår värld. Förra året var det näst varmaste någonsin – men en blå fläck på kartan håller envist emot. En del forskare menar att det har att göra med att Golfströmmen redan har försvagats. Det skulle kunna innebära att vi får temperaturer som mer påminner om de vi har längs norra Kanadas västkust och Alaska.