Försöker gång på gång men misslyckas

Tanklocket blir på fel sida hur än chauffören försöker