”Våldet väntas nå en ny topp"

”Våldet väntas nå en ny topp"