”Våldet väntas nå en ny topp"

Våldet fortsätter i protester mot dödsskjutningarna.