"Det fanns inget dricksvatten"

Stopp i tågtrafiken norr om Stockholm