Människor med swish-skulder hängs ut

Advokaten Katarina Jansson kommenterar om personuppgiftslagen när facebookgrupp sprider varningar och hot.