Kaptenen intervjuas – ser inte det hysteriska bakom

Inte lätt att göra en intervju när John Klingberg kör igång...