Bollens innehåll ska avslöja bebisens kön

Men tillvägagångssättet blir inte som det är tänkt