Eurovision-besked om Israel upprör fans

Jerusalem pekades ut som värdstad för tävlingen 2019