Här spränger Nordkorea sin kärnvapenanläggning

Nordkorea har sprängt, det de menar, är anläggningen där de utför sina kärnvapentester