Timells advokat Hanna Lindblom: Målbilden är en friande dom

Åklagaren Anna Bengtsson och målsägandebiträde Elisabeth Massi Fritz yrkar på två års fängelse för Martin Timell. Hans advokat Hanna Lindblom var dock optimistisk inför den avslutande rättegångsdagen.