”Om krisen eller kriget kommer”

I dag skickas broschyrer ut till nära 5 miljoner hushåll, med oss - Dan Eliasson, generaldirektör MSB