Här tar de bjällerklang till en helt ny nivå

Se männen utföra jullåten på sitt egna speciella sätt