”Arbogakvinnan” hålls isolerad i fängelset – risk att hon rymmer

Kriminalvårdens oro för Johanna Möller i fängelset