Offrens ersättning efter terrordådet

Tingsrätten har beslutat om ersättningen